Reklamacje


 

Reklamacje

 

Reklamacje

Zgodnie z punktem 8 Regulaminu Sklepu Internetowego Centrumklim.pl w przypadku stwierdzenia wady otrzymanego towaru, Kupujący może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady.

W zgłoszeniu prosimy wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz wskazać datę jej wystąpienia.

Ustosunkujemy się do zgłoszenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 


 

 

Formularz Reklamacji Towarów
  •